بیانیه وزارت امور خارجه اوکراین در ارتباط با وضعیت نادیا ساوچنکو، نماینده پارلمان اوکراین

22 دسامبر 2014, 15:22
وزارت امور خارجه اوکراین بار دیگر مراتب نگرانی عمیق خود را نسبت به وضعیت نادیا ساوچنکو، شهروند اوکراین و نماینده دوره هشتم پارلمان اوکراین، که به نشانه اعتراض به بازداشت غیر قانونی اش در خاک فدراسیون روسیه به اعتصاب غذایی خود ادامه می دهد ابراز می دارد.

با وجود وخامت وضع سلامتی نادیا ساوچنکو و شواهد جمع آوری شده مبنی بر بی گناهی وی، و همچنین توافق در خصوص آزادی تمام اشخاصی که بصورت غیر قانونی تحت بازداشت می باشند، 22 دسامبر 2014 طرف روسی تغییری در تصمیمات خود در مورد ادامه بازداشت ساوچنکو بوجود نیاورده است.

در این رابطه طرف اوکراینی بار دیگر خواستار آزادی نادیا ساوچنکو و تمامی اتباع اوکراین، که بصورت غیر قانونی در خاک فدراسیون روسیه تحت بازداشت بسر می برند می باشد.